برد پیشرفته MOJO V3 - FPGA SPARTAN 6

( MOJO-v3 )

این برد کپی شده برد MOJO اصلی با تمام امکانات و قابلیت های این برد می باشد.

تومان 385,000 با ماليات

19 قلم

موجود در انبار

این برد کپی شده برد MOJO اصلی با تمام امکانات و قابلیت های واقعی این برد می باشد.

برد موجو Mojo v3 مبتنی بر اسپارتان 6 و سازگار با بردهای آردوینو طراحی گشته است. برد موجو Mojo V3 از دو تراشه در ساختار خود بهره می برد. تراشه اسپارتان 6 مدل XC6SLX9 به عنوان تراشه مرکزی عمل می کند و تراشه atmega32u4 برای آپدیت فریمور و ارتباط usb به سریال استفاده می شود.

Description: Mojo (n) is defined as "the art or practice of casting magic spells." With the Mojo v3 FPGA you will definitely discover what kind of magic you can make! This development board is a field-programmable gate array (FPGA), meaning that you (yes, you) get the pleasure of configuring the digital circuits on the Mojo v3 to your own specifications! What separates this FPGA from the others is ease of use and the thorough tutorials that Embedded Micro provide (which can be found below). The goal of the Mojo v3 is to get you up and running with a FPGA as easily as possible

The Mojo v3 FPGA uses the logic optimized Spartan 6 Lx9 and the high performance ATmega32U4. Needless to say this board has no shortage of processing power. The ATmega32U4 comes with a USB (DFU) bootloader which will allow you to install future upgrades to the firmware without having to buy a programmer. Once the board is powered on, the ATmega configures the FPGA from the flash memory. After the FPGA is successfully configured the ATmega enters slave mode. This allows your FPGA designs to talk to the microcontroller; giving you access to the serial port and the analog inputs.


Features:

Spartan 6 XC6SLX9 FPGA
84 digital IO pins
8 analog inputs
8 general purpose LEDs
1 LED to show when the FPGA is correctly configured
On board voltage regulation that can handle 4.8-12V
ATmega32U4 used for configuring the FPGA, USB communications, and reading the analog pins
On board flash memory to store the FPGA configuration file.

Documents

Datasheet (Spartan 6 XC6SLX9)
Datasheet (ATmega32U4)
Schematic

 

Chip Information

Clock Management: DCM, PLL 
Core Supply Voltage Max: 1.26V 
Core Supply Voltage Min: 1.14V 
FPGA Family: Spartan-6 
I/O Supply Voltage: 3.45V 
Logic Case Style: FBGA 
MSL: MSL 3 - 168 hours 
No. of I/O's: 218 
No. of Logic Blocks: 
No. of Macrocells: 43661 
No. of Pins: 324 
No. of Speed Grades: 
Operating Frequency Max: 450MHz 
Packaging: Each 
SVHC: No SVHC (17-Dec-2014) 
Total RAM Bits: 2138112

XC6SLX9
80mm*68mm
450MHZ
Spartan 6
8
84
USB / JTAG
SPI Flash