نماد اعتماد الکترونیکی

نمایشگرهای TFT 

یک محصول وجود دارد.