ماژول GSM/GPRS/Bluetooth SIM800C

( SIM-800C )

ماژول GSM SIM800C چهار باند با قابلیت GSM/GPRS/Bluetooth

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 5

تومان 40,000 با ماليات

90 قلم

ماژول SIM800C اورجینال بوده و مشکلی از لحاظر رجیستری ندارد. با اولین اتصال ماژول به شبکه رجیستر شده و تایید رجیستر شدن ماژول از طریق وب سایت hamta.ntsw.ir و با وارد کردن IEMI روی ماژول در بخش استعلام اصالت امکان پذیر است. 
General features
•Quad-band 850/900/1800/1900MHz
•GPRS multi-slot class 12/10
•GPRS mobile station class B
•Compliant to GSM phase 2/2+
–Class 4 (2 W @ 850/900MHz)
–Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
•Dimensions: 17.6*15.7*2.3mm
•Weight: 1.3g
•Control via AT commands
(3GPP TS 27.007, 27.005 and SIMCom enhanced AT Commands)
•Supply voltage range 3.4 ~ 4.4V
•Low power consumption
•Operation temperature:-40℃~85℃
 
Specifications for GPRS Data
•GPRS class 12: max. 85.6 kbps (downlink/uplink)
•PBCCH support
•Coding schemes CS 1, 2, 3, 4
•PPP-stack
•USSD
 
Specifications for SMS via GSM/GPRS
•Point to point MO and MT
•SMS cell broadcast
•Text and PDU mode
 
Software features
•0710 MUX protocol
•Embedded TCP/UDP protocol
•FTP/HTTP
•MMS
•POP3/SMTP
•DTMF
•Jamming Detection
•Audio Record
•SSL
•TTS_CN (optional)
Specifications for voice
•Tricodec
–Half rate (HR)
–Full rate (FR)
–Enhanced Full rate (EFR)
•AMR
–Half rate (HR)
–Full rate (FR)
•Hands-free operation (Echo suppression)        
 
Interfaces
77 SMT pins including
•SIM Card Interfaces (Dual Standby)
---SIM card 1: 3V/ 1.8V
---SIM card 2: 3V/ 1.8V
•Analog audio interface
•RTC backup
•I2C interface
•USB interface
•Serial interface
•PCM
•SD
•GPIO
•ADC
•GSM Antenna pad
 
Compatibility
•AT cellular command interface
تعدادتخفیفشما بیش از
20 تومان 100 ذخیره می‌کنید تومان 2,000
50 تومان 200 ذخیره می‌کنید تومان 10,000